BANGLADEŞ: ROHİNGYA İNSANİ KRİZ YANITI

Barınma ve Gıda Dışı Ürünler

Bu ay, Topluluk Barınak Yükseltme programı kapsamında 15 adet cami yükseltme çalışması tamamlandı. Geçiş Sığınması programı kapsamında, 1.081 (Son Derece Hassas Olan Bireye) hane halkına malzeme taşımacılığı sağlanmış ve barınak yükseltme desteği alınarak, barınak bakımının faydalanıcı sahipliğini arttırma ve barınak dayanıklılığı ve yaşanabilirliği artırma hedefinin daha geniş bir hedefi yansıtılmıştır.

Ayrıca bu program kapsamında 4.147 haneye, Borak, metal temeller ve 6mm halat demetleri gibi ayni eşyalar verilmiştir. Bu arada, 12 rotada çalışan personel, “Sığınak Bakım ve İyileştirme” konulu “Eğiticilerin Eğitimi Eğitimi” (ToT) eğitimlerine katılarak, Geçici Barınma Yardımı Programının uygulanması için personel kapasitesini arttırdı.

Barınma direncinin artırılmasına yönelik Geçici Barındırma Yardımı programındaki üç pakette sunulan kaynaklara ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılmasını sağlamak için evi ve evi olmayan ailelerle 24 etkileşim toplantısı gerçekleştirilmiştir. Camp 20 Extension’da inşa edilecek altı orta vadeli barınağın pilot projesi Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komisyon Üyesi (RRRC) tarafından onaylandı.

Olaylardan ve diğer şoklardan etkilenen toplam 192 haneye Acil Barınma Desteği verildi. Gelecek ay boyunca devam eden hava durumu olaylarına hazırlık aşamasında, Kutupalong- Balukhali Extension kampındaki 8W 910, 11 ve 15 kamplarındaki 500 sığınak, Sığınak Güvenlik Açığı Değerlendirmesi görevi altında değerlendirildi.  Değerlendirmeler devam etmektedir ve bir sonraki raporlama dönemi için 8, 9, 10, 11, 13 ve 15 Kamplarında devam edecektir.

Ukhiya Upazilla ev sahibi toplulukta, 1.600 savunmasız ev gıda dışı (NFI) paketler aldı.  Ek olarak hem Rohingya popülasyonundan hem de ev sahibi toplumdan 20.375 kişi Shelter of Work-For fırsatlarından yararlandı.  Katılımcılar Bamboo Treatment’ın iş için para kazandığını ve toplumlar arası ilişkiler geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Nhila’daki ana bambu arıtma tesisinin ilk beş tankı, işlem için stoklanan bambu da dahil olmak üzere tamamlandı.  Nhila Logbase’e göre depolama alanında çit ve drenaj tesis edilecektir.

Cinsel Üreme Sağlığı

IOM, üç tesiste 24/7 doğum bakımı hizmetleri ve altıda gündüz doğum bakımı hizmetleri ve altıda gündüz doğum bakımı hizmetleri sağlama yoluyla kaliteli cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri sunmuştur.  Ek olarak, kamplardaki 23 sağlık tesisinde kapsamlı doğum öncesi ve doğum sonrası bakım ve aile planlaması hizmetlerinin sağlanmasını kolaylaştırmıştır.

IOM, şubat ayında yapılan 258 güvenli teslimattan mart ayı için 281’e yükselen, yürütülen ihmallerde bir ayda 4.240’a yükseldiğini belirtti.  Ayrıca doğum sonrası bakım ziyaretlerinin sayısında bir artış oldu ve önceki ay 665’ten raporlama dönemine yükseldi.  Modern aile planlaması yöntemini kullananların sayısı da şubat ayında 1.975’ten mart ayında 2.215’e yükseldi. IOM, tüm tesislerde yanlısı Cinsel ve Üreme Sağlığı hizmetlerini iyileştirmek için 15 yeni ebe alıp görevlendirdi ve toplam IOM ebe sayısını 50’ye çıkardı.

Ruh Sağlığı ve Psikolojik Sosyal Desteği

Vaka yönetimi takibinde 395 doğrudan psikososyal danışmanlık ile toplam 2.394 yararlanıcı desteklenmiştir. Sağlık tesislerinde yapılan grup oturumları ve farkındalık oturumları Ukhiya ve Teknaf’taki topluluk destek gruplarının yardımı ile uygulanan yaygın eğitim faaliyetleri de dahil olmak üzere 71 spor ve eğlence etkinliği olmuştur. 

Chellun (geleneksel bir oyun) ve kafiye gibi etkinliklere 883 çocuk katıldı ve bu oturumlar, sosyal becerilerin geliştirilmesini desteklemeyi ve uyuşmazlık arabuluculuk yeteneklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Rohingya toplumu içinde sosyal uyumu ve ağları birleştiren beş ortak mutfak etkinliği gerçekleştirilmiştir.  Üç kültürel şifa töreni yapıldı.  Törenler 69 kişiye ulaştı ve Rohingyas’ın vatansız durumuyla ve çoğu zaman tanınmayan kültürleri ve etnik kimlikleriyle ilgili sorunları ele almayı amaçlıyor.

Yaşam Ürünleri ve Sosyal Yardım

Teknaf’taki 200 Rohingya’ya ek olarak, 260 etkilenen Konak Topluluktan toplam 460 kadın, üç geçim grubu aracılığıyla: hayvancılık, ticari sebze tarımı ve küçük perakende işletmeleri yardımı aldı. 125 Rohingya ve 234 Ev sahibi Topluluğundan oluşan toplam 359 kadın yararlanıcı, mikro işletme kurma konusunda temel eğitimi aldı. 

IOM, Rohingya toplumu ve Host Topluluklarının barış içinde bir arada bulunmasına vurgu yaparak, Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi üzerine yeni bir proje başlattı.  Proje bugüne kadar kendi kendine yardım grubunu oluşturan 1.134 gençliği (özellikle ergen kız ve erkek çocukları) motive etti.

Yerel liderlik tarafından belirlenen yerel iş gücü ihtiyacını karşılamak için iş yerinde nakit para kazanma (CW) toplam 450 yararlanıcı toprak kaymaları ve taşkınlar konusunda geliştirildi. Bu tür faaliyetler arasında erozyona açık alanlarda toprak dolgusu, yol erişiminin temizlenmesi ve yol repainasyonunun yapılması yer almaktadır.

Cinsiyete Dayalı Şiddet

8 Mart’ta, dünya çapındaki Uluslararası Kadınlar, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik olarak eylemlerini teşvik etmek için dünya çapında kutlandı. IOM ve Girls Safe Spaces pişirme yarışmalarını, drama gösterilerini ve sanat sergilerini bir araya getirerek ‘’geleceğim, hayalim ve rüyalarım’’ teması baz alınarak düzenlendi.

Ayrıca, diğer ortaklarla koordineli olarak, IOM, 9 Mart Long Beach Otel’de bir el sanatları satışına ve sanat sergisine katıldı.  El sanatları Rohingya kadınları ve kızları tarafından yapıldı ve tüm katkılar, IOM Kadın IOM’sinin GBV ekibinin on tanesinde Rohingya kadınları ile kutlanan beceri geliştirme faaliyetlerini destekleyecek güvenli alan satın alma öğelerine dönecek. 

Toplamda 72 kadın ve engelli çocuk tespit edildi; bunlardan on kadın Kadın Komitelerine katılacak. GBV, Leda’daki ilk müdahaleye katılanlar arasında ve sağlıksız başvurular sırasında GBV’ye katıldı.  Ekip ayrıca sıcak yemekler sağlamada ve 17 onurlu kit ve gıda dışı öğelerin güvenle dağıtılmasında ACF ile güçlü bir koordinasyon sağladı.

Kaynakça: https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/bangladesh_sr_201903.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.