YENİ YARGI REFORMU

   Hukuk, toplumun sistemli bir şekilde bir arada bulunmasına yardımcı olan, bireylerin birbirleri ve devletle olan sorunlarında etkin bir çözüm mekanizması sunmaya çalışan büyük bir yapıdır. Toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenen bu yapı, gelişim ve değişimlere ayak uydurma gereksinimi her zaman duymuştur. Ülkemizde de toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ilki 2009 yılında yapılan, 2015 yılında da yeni bir yargı belgesiyle devam eden bu reform hareketlerinin yenisi geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Yargı Reformu Stratejisi ilanıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Yeni reformda temel olarak 9 amaç bulunmaktadır

  Bunlar genel olarak; hak ve özgürlüklerin korunup, güçlendirilmesi, etkin ve hızlı bir sistemin var edilmesi, yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının ve şeffaflığının geliştirilmesi, yargı süreçlerinin basitleştirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yaygınlaştırılmasıdır. Aslında en temel amacın sistemin işlerliğinin, kalitesinin, çalışanların nitelik ve nicelik artırımının ve topluma,çözüme daha kısa yollardan ulaşma imkanı sağlamanın olduğu da söylenebilir.

Yargı Reformu

Bu reform onlarca başlığa sahip iken; gündemde birkaç başlık insanların ilgisini fazlaca çekmiştir. Bu başlıklardan ilki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı. Reformla birlikte bu sınav haberinin verilmesinden önce öğrenciler hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra doğrudan avukatlık stajına başlayabiliyor, hakimlik ve savcılık sınavlarına girebiliyordu. İlgililerin açıklamaları doğrultusunda sadece fakülteye yeni girecek öğrencileri etkileyecek olan bu sınav haberi ile birlikte öğrencilerin staj ve hakim-savcı yardımcılığı yapabilmesi için sınav şartı getirilmiş oldu.

Hakim ve savcı yardımcılığı ise bu başlıklardan bir başkası. Mesleki olgunluğun ve tecrübenin sağlanması, mesleklerini icra edecek kişilerin daha nitelikli hale gelmesine yardımcı olacak güzel bir adım. Öğrenciler mezun olduktan sonra Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nı başarıyla halledip, hakim ve savcı yardımcılığı için gerekli olan diğer sınav şartını da yerine getirmek kaydıyla bu yeni meslek grubunda göreve başlayabilecekler.

Buradan da anlaşıldığı üzere adaleti sağlamakla görevli olan meslek gruplarında çalışmak isteyen kişileri zorlu bir süreç bekliyor olacak. Diğer önemli bir yenilik ise avukatlara belli şartlar altın yeşil pasaport imkanı tanınacak olması. Avukatların görevlerini daha rahat ifa edebilmesi için getirilen bu yenilik, günümüzde uluslararası alanda hızla ilerleyen iş olanaklarının kullanımını da olumlu bir şekilde etkileyecek gibi gözüküyor.

Büyük değişikliklerden bir diğeri ise hukuk fakültelerinin 5 yıla çıkarılacağı. Mesleki etiğin öğrencilere aktarımı, Türkçenin etkin ve doğru kullanımı, analitik düşünmenin kazandırılması için hukuk dersleri yanında ek derslerin de verilmesi gerektiğinden hareket edilerek böyle bir adım atılmıştır.

Yargı Reformu

Daha Fazlası

   Diğer başlıklar ve önemli konular hakkında merak ettikleriniz için https://www.memurlar.net/common/news/documents/833082/yrs_tr.pdf buradaki Yargı Reformu Stratejisi Belgesini inceleyebilirsiniz.

Güzel yeniliklerin habercisi olan bu yeni reform hareketi “güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi” iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Sistemin düzgün bir şekilde aksamadan ilerlemesi için kurum ve kuruluşlardan daha çok, mesleklerini icra eden kişilerin ahlaki ve etik değerlere sahip olması, adalet duygusunu içinde barındırması ve buna uygun hareket etme dürtüsünü içerden bir kuvvetle sağlayabilmesi yani bir nevi kendi üzerindeki iradesinin kuvvetli olması gerekmektedir.

İdeal hukuk sistemi için aranacak şartlar değişmeye devam edecek olsa da kişilerin adalet duygusuna bağlı olma gerekliliği ve hukuk sistemi içindeki önemleri değişmeyecektir. Bu yeni reformun da bu amaca hizmet etmesi ve başarıya ulaşması elbette ki daha çok kişilere bağlı olacaktır.

KAYNAKLAR

https://www.memurlar.net/common/news/documents/833082/yrs_tr.pdf

https://www.hukukihaber.net/hususi-damgali-yesil-pasaportun-avukatlara-saglamasi-beklenen-seyahat-avantajlari-makale,6776.html

https://www.aksam.com.tr/guncel/hukuk-fakultesi-5-yil-mi-olacak-hukuk-fakultesi-5-yil-oldu-mu/haber-976654

http://www.haberekibi.com/gundem/erdogan-tek-tek-acikladi-hukukta-yeni-donem-basliyor-h61176.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.