Ya Anlaşamazsak?

Toplumlar, yaşamlarının devamı için birbirlerine ihtiyaç duyan, birbirleriyle sürekli bir alışveriş ilişkisi içerisinde olan bireylerin bir arada bulunmasıyla oluşmaktadır. Bu birliktelik süreci içerisinde elbette ki anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların olduğu görülmektedir. Bu uyuşmazlıkların birçoğu da hukuki çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Geçmişten günümüze kadar şekillenerek gelmiş olan birtakım uyuşmazlık çözüm yöntemleri vardır. Bunlardan sıklıkla karşımıza çıkanı sorunların mahkeme içerisinde çözülmesi yöntemidir. Ancak mahkemelerdeki yoğunluk, iş yükünün artması gibi sebepler alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri dediğimiz faaliyetlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu alternatif çözüm yolları ise tahkim, arabuluculuk ve uzlaştırmadır. Yazımızda inceleyeceğimiz ve giderek daha da yaygınlaşmakta olan ara buluculuk müessesesi 22 Haziran 2012 tarihinde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara buluculuk Kanunu’nun[1] yayımlanmasıyla hukuk sistemimiz içindeki yerini almıştır.

Mahkeme

Peki nedir bu arabuluculuk müessesesi?

Ara buluculuk, tarafların mahkemeye gitmeden, bağımsız ve tarafsız 3.kişi tanıklığında bir orta yol bulmalarını amaçlayan bir kurumdur.[2]Bu yöntem kısa sürede sonuca ulaşması, düşük maliyetli olması, kontrolün taraflarda olup, iradeye bağlı olması gibi yanlarla mahkeme sürecine göre daha avantajlı olmaktadır. Ara buluculuk ihtiyari ve zorunlu ara buluculuk olarak ikiye ayrılmaktadır. İhtiyari ara buluculuk, tarafların gönüllü olarak, kendi rızalarıyla ara bulucuya gitmeleridir. Zorunlu ara buluculuk ise bazı kanunlarda ara buluculuk kurumunun dava şartı olarak aranmasıdır.

Genel olarak ticari davalar[3] ve iş davalarında[4] dava şartı olarak ara bulucuya başvurma zorunluluğu aranmaktadır. Ara bulucu olabilecek kişiler ise hukuk fakültesinden mezun, 5 yıllık deneyime sahip, ara buluculuk için gerekli eğitimleri almış ve son olarak da sınavı da başarıyla halletmiş olan kişilerdir. Tarafların uygun gördüğü bir ara bulucu ile anlaşıldıktan sonra süreç işlemeye başlar. Ara bulucu bağımsız ve tarafsız olduğu için dilerse taraflarla ayrı ayrı olarak da görüşebilir. Ara buluculuk süreci sonunda uzlaşmanın sağlanmış olmasıyla taraflar sonucu mahkemeye bildirirler ve dava sona erer. Ancak uzlaşma sağlanamazsa taraflar yine bildirimde bulunur ve dava süreci kaldığı yerden devam eder.

Ara Buluculuk

   Önemi giderek artmakta olan bu kurum, işleri kolaylaştırmakta, her şeyin hızlı bir şekilde halledilmek istendiği günümüz toplumları için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

   Genel hatları ile üzerinde durduğumuz konunun detaylarını Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri El Kitabı’nda <http://www.arabuluculuk.adalet.gov.tr/ekitap/e-k.pdf>  bulabilirsiniz.

   Ayrıca ara buluculuk ile ilgili türlü bilgiye erişim ve güncel olarak faaliyetleri takip etmek için de Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın sitesini <http://www.adb.adalet.gov.tr/> ziyaret edebilirsiniz.

KAYNAKÇA

  1. http://www.adb.adalet.gov.tr/
  2. http://www.arabuluculuk.adalet.gov.tr/ekitap/e-k.pdf
  3. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf
  4. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602-1.htm
  5. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-64-227
  6. http://www.avsar.av.tr/calisma-alanlari/alternatif-uyusmazlik-cozum-yollari
  7. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6325.pdf
  8. https://barandogan.av.tr/blog/arabuluculuk/arabuluculuk-kanunu-nedir.html

[1]https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6325.pdf

[2] Baran, Doğan, Arabuluculuk, <https://barandogan.av.tr/blog/arabuluculuk/arabuluculuk-kanunu-nedir.html> s.e.t 06.10.2019

[3] Türk Ticaret Kanunu m.5/A

[4] İş Muhakemeleri Kanunu m.3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.