Siber Zorbalık ve İnternet

Son zamanlarda internet ve sosyal medya kullanımıyla doğru orantılı olarak hızla artmakta olan yeni bir olgu hayatımıza girmiş bulunmakta: Siber Zorbalık. Siber zorbalık, en dar tanımıyla kişilerin özel yaşamına yapılan olumsuz yöndeki müdahale olarak nitelendirilebilir.

Her ne kadar dar kapsamıyla düşünüyor olsak da, aslında farkında olmadan sosyal medya ortamında yaptığımız birçok davranış da siber zorbalık kapsamına giriyor. Kötü yorumlar yaparak eleştirdiğimiz  sanatçılar, youtuberlar, habersizce fotoğrafını çektiğimiz insanlar,  sahte hesaplar açarak alay konusu ettiğimiz insanlar gibi nice yaptığımız davranışlar da siber zorbalık kapsamında.

siber zorbalık

Peki tam manasıyla nedir bu siber zorbalık?

İnternet üzerinden bazı kişi veya kişilerin diğer kişilere karşı kasıtlı olarak yaptığı hakaretler, aşağılamalar, tehditler, tacizler, şantajlar ve bunlara benzer yapılmakta olan saldırılar siber zorbalığın tanımı içerisinde. Biraz daha derine inersek aslında iki çeşit siber zorbalık bulunmaktadır: elektronik zorbalık ve elektronik iletişim zorbalığı.

Elektronik zorbalık daha çok teknik kısımları içerir yani kişilerin web sitelerini hacklemek, şifrelerini çalmak vb. Elektronik iletişim zorbalığı ise kişilerin ruhsal durumlarında çöküntülere sebep olacak şekilde yapılmakta olan siber zorbalık çeşididir.  Daha çok çocukları ve lise çağındaki gençleri hedef alan bu siber zorbalık olgusu onların gelecek yaşamlarına büyük ölçüde zarar vermektedir.

Zorbalığa maruz kalan birçok çocuk ve genç yaşamıyla karşı karşıya kalmakta ve çoğu yaşadıklarını kaldıramayıp, canına kast etmektedir. Her ne kadar ülkemizde çok yaygınlaşmamış olsa da özellikle Amerika ve Kanada’da trajik olaylara sebep olmuştur. Bunlardan en bilindik olanı Kanada’da yaşanmış olan Amanda Michelle Todd olayıdır.

Çıplak resimlerinin internet ortamında yayılması üzerine gittiği hiçbir şehirde rahat bırakılmayan bu kız, kendini konuşarak değil de kağıda yazdıklarıyla ifade ettiği bir video yayınladıktan sonra intihar ederek yaşamına son vermiştir. Daha pek çok benzerini duyup, okuduğumuz bu gibi olaylar, siber zorbalık kavramının etkilerinin büyüklüğünü göstermektedir.

siber zorbalık

Kanun Ne Diyor?

Hukukumuzda siber zorbalık kavramına özgü yapılmış olan yaptırımlar bulunmamakla birlikte Türk Ceza Kanunu’nda siber zorbalık davranışına uygulanabilecek hükümler bulunmaktadır.

Sanal şiddet uygulayarak bir kimsenin yaşamına son verilmesi halinde kasten insan öldürme (Madde 81), İntihara yönlendirme (Madde 84), Tehdit (Madde 106), Kişilerin huzur ve sükununu bozma (Madde 123),  Hakaret veya sövme (Madde 125), Özel yaşamını izleyerek, iletişimine müdahale ederek içeriğini alay konusu etmek, haberleşmenin gizliliğini ihlal (Madde 132), Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (Madde 133), Özel hayatın gizliliğinin ihlali (Madde 134), Kişisel verilerin kaydedilmesi (Madde 135) gibi hükümler bulunmaktadır.

Ancak bu konudaki kanunların yetersiz olması yapılmakta olan bu suçun oranını arttırmakta ve sosyal medya üzerindeki hassasiyetin düşük olmasına sebep olmaktadır. Toplumumuza yapılacak olan bilgilendirme ve yönlendirilmelerin arttırılması bir nebze de olsa saldırıların önünü kesmek için büyük fayda sağlayacaktır.

Buradan hareketle geçtiğimiz aylarda Samsung Electronics Türkiye’nin  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’yla (BTK) başlattığı “Siber Zorba Olma! #Farkınavar” hareketi ülkemizde siber zorbalık mağdurlarının sayılarının azalması, çocukların ve gençlerin bu konuda bilgilendirilmeleri konusunda yıl boyu eğitimler de vermeyi hedefliyor.

Bizlere de her ne kadar rahat ortamlar olsalar da vaktimizin büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz sosyal medya ortamında davranışlarımıza daha çok dikkat etmek ve mağdur olan kişilerin sesi olup bu zorbalığın önünü kesmek için çabalamak düşüyor.

siber zorbalik

KAYNAKÇA: 

http://www.hukukihaber.net/makale/bir-hukukcu-gozuyle-siber-zorbalik-kavrami-h87753.html
http://www.hurriyet.com.tr/siber-zorbalik-nedir-nasil-korunmali-40677027
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amanda_Todd%27un_intiharı
http://www.samsung.com/tr/sosyal-sorumluluk/siber-zorba-olma/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.