endustri4-0

Mekanik Üretim Tesislerinin Uygulanması (18. Yüzyıl)

  • 1712 Buhar Makinesinin İcadı

Elektrik ve İş Bölümüne Dayalı Seri Üretime Geçilmesi

  • (19. Yüzyıl) 1840 Telgraf ve 1880 Telefon İcatları
  • 1920 Taylorizm (Bilimsel yönetim)

Üretim Süreçlerinin Otomasyonu (20. Yüzyıl)

  • 1971 İlk mikro bilgisayar (Altair 8800)
  • 1976 Apple I (S. Jobs ve S. Wozniak)

Otonom Makineler ve Sanal Ortamlar (21. Yüzyıl)

  • 1988 AutoIDLab. (MIT)
  • 2000 Nesnelerin İnterneti
  • 2010 Hücresel Taşıma Sistemi
  • 2020 Otonom Etkileşim ve Sanallaştırma

Endüstri 4.0

İlk kez Almanya’da bir fuar esnasında telaffuz edilen Endüstri 4.0 ya da Sanayi 4.0 kavramı son dönemlerde sıkça kullanılan tabirler arasında yer alıyor. Bu terim için kısaca “üretim devrimi” diyebiliriz. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Bu devrim barındırdığı değerler sayesinde günümüzdekinden çok daha verimli iş modelleri ortaya çıkarmayı planlıyor.

Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir.

Endüstri 4.0
Endüstri 4.0’ın Prensipleri

Temel olarak, 6 prensibe dayanmaktadır.

1) Karşılıklı Çalışabilirlik: Siber fiziksel sistemlerin yeteneği ile (örn. iş parçası taşıyıcıları, montaj istasyonları ve ürünleri) nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti üzerinden insanların ve akıllı fabrikaların birbirleriyle iletişim kurmasını içerir.

2) Sanallaştırma: Bu yapı akıllı fabrikaların sanal bir kopyasıdır. Sistem, sensör verilerinin sanal tesis ve simülasyon modelleri ile bağlanmasıyla oluşur.

3) Özerk Yönetim: Siber-Fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verme yeteneğidir.

4) Gerçek-Zamanlı Yeteneği: Verileri toplama ve analiz etme yeteneğidir. Bu yapı anlayışın hızlıca yapılmasını sağlar.

5) Hizmet Oryantasyonu: Hizmetlerin interneti üzerinden siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrika servisleri sunulmaktadır.

6) Modülerlik: Bireysel modüllerin değişen gereklilikleri için akıllı fabrikalara esnek adaptasyon sistemi sağlar.

Endüstri 4.0’ın Avantajları

Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması

Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması

Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması

Daha yüksek verimliliğin sağlanması

Üretimde esnekliğin arttırılması

Maliyetin azaltılması

Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi

Endüstri 4.0 Dezavantajları

Endüstri 4.0 dışarıdan bakıldığından harika işleyen ve hayatımızı kolaylaştıracak bir sistem gibi gözüküyor. Fakat bu üretim devrimi yüzünden belki de milyonlarca insan işlerini kaybedecek. Gelişmekte olan ülkeler Endüstri 4.0 için gerekli kaynaklara gelişmiş ülkelerden çok daha geç ulaşacak ve bu da gelişmiş ülkelerle aralarındaki makasın iyice açılmasına sebep olacaktır.

Ülkemiz bu zamana kadar birçok treni maalesef kaçırdı. Bu devrim için hâlâ zamanımız var. Teknoloji ve yazılım gerektiren alanlarda endüstri 4.0 alt yapısı acilen güçlendirilmeli ve yaşanacak işsizlik sorunları öngörülerek tarım ve hayvancılık sektörlerine teşvik ve istihdam paketleri hayata geçilmeli.

Nasıl Hissediyorsun?

Heyecanlı
1
Mutlu
1
Aşık Oldum
0
Emin Değilim
0

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More in:Ekonomi

Ekonomi

E-TİCARET TÜRLERİ

E-Ticaret türleri, elektronik ticaretin kullanım şekline göre değişkenlik göstermektedir. E-Ticaretin sürekli gelişmesi ile içerisinde birçok ...